Quản Trị 24h

Trang Chủ

THÔNG BÁO

Kính gửi các anh/chị
 
Hoàng Em tổng hợp các bài viết trên website này và bổ sung các kiến thức vời thành Sách ISO 9001:2015 Sổ tay hướng dẫn áp dụng, cuốn sách mô tả đầy đủ và chi tiết các yêu cầu của tiêu chuẩn, hướng dẫn thực hiện và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cuốn sách này rất cần cho các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp nhỏ và các chuyên viên ISO cũng như các đánh giá viên để tham khảo và áp dụng.
Giá sách: 210 k;
Phí ship và bao gói toàn quốc: 50k;
Tổng cộng 260 k;
Hình thức thanh toán: Nhận sách trả tiền.
 
 
Thanks!
Hoàng Em

 

Lưu ý: Từ ngày 15/1/2021, website www.Quantri24h.com chuyển sang tên miền mới là www.quantri24h.vn, các anh/chị xem các bài mới trên website mới này.