Quản Trị 24h

Sách Hệ thống QL ATTP theo ISO 22000

Kính gửi các anh/chị
Hiện tại sách ISO 22000:2018 đã hoàn thiện và gửi đi phản biện khoản tháng 6 sẽ xuất bản. Vì sách này số lượng in hạn chế nên Hoàng Em xin gửi link đăng ký, anh chị nào quan tâm xin điền thông tin theo link bên dưới để Hoàng Em dự trù số lượng in.
Giá bìa: 500.000 đ/cuốn
Giá bán dự kiến: 360.000 đ/cuốn, phí vận chuyển toàn quốc 40.000 cuốn (400.000 cuốn bao gồm phí vận chuyển)
 
Có thể là hình ảnh về trái cây và văn bản cho biết 'NGUYỄN HOÀNG EM (HOÀNG EM ĐỒNG THÁP) NGUYỄN HOÀNG EM HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000:2018 ISO 22000:2018 FOOD SAFETY MANAGEMENT A practical manual ÛLLV ÎH OHHL DỤNG OSI TO0 ĐNOHL ÁP DẪN 22000:2018 QUẢNLÝ HƯỚNG AVL OS NHÀ XUẤT BẢN'
 
Trân trọng!
Nguyễn Hoàng Em