Quản Trị 24h

Sách ISO 9001:2015 Sổ tay hướng dẫn áp dụng

Dear quý đọc giả

 

Tôi tập hợp tất cả bài viết ISO 9001 trên website và điều chỉnh bổ sung các kiến thức mới, các ví dụ và các biểu mẫu để viết thành cuốn sách ISO 9001:2015 – Sổ tay hướng dẫn áp dụng.

Đây là một dự án mất 3 năm hoàn thành, chúng để cập tất cả kiến thức để vận hành doanh nghiệp cũng như để quản lý hệ thống quản lý chất lượng.

Tôi hy vọng sách sẽ mang kiến thức mới cho tất cả các bạn quản lý hệ thống quản lý chất lượng.

Để đăng ký sách vui lòng truy cập link: https://docs.google.com/forms/d/1pr-vqyB7Ab044nljdms8GzM5_iQdQrjr9iXUv7E34-M/edit#responses

Giá sách 250.000 đ + phí ship 40k = 290k

Trân trọng!

Nguyễn Hoàng Em (Hoàng Em Đồng Tháp).